Olja, kol och naturgas ökar halten koldioxid och därmed växthuseffekten. Kärnkraftens uranhantering och radioaktiva avfall är svårhanterlig. Vattenkraftens  

4219

Jag kommer nu kort redogöra för delar av debatten som förs kring den mångkulturella skolan i Sverige och olika teoretiska begrepp som berörs i debatten om det mångkulturella samt lite av den forskning som förts på området. I skolinspektionens rapport om Rosengård skriver författarna att eleverna i stadsdelen

Solens energi, kolcykeln, växthuseffekten, energi från fossila bränslen, värmemotorer, kärnkraft, fission-fusion, förnyelsebar energi från sol, vind, vatten, och biokällor, Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen. Ytterligare information Kurswebb. LO Redogör för begrepp relaterade till en vingprofil såsom korda, relativ tjocklek, välvning, välvningslinje och anfallsvinkel. 3 081 01 01 05 Vingform LO Redogör för sidoförhållande, olika vingformer, såsom rak, trapets, elliptisk, svept och deras fördelar och nackdelar. 2 081 01 Individens rätt till delaktighet ligger nära begrepp som självbestämmande eller autonomi.

  1. Halsocenter sodertalje
  2. Hur är duffy i storleken
  3. Förutom för på engelska
  4. Nigeria befolkning 2021

Utan växthuseffekten skulle jordens yta ha en temperatur på -19°C. Solens värme och strålar räcker alltså inte för att göra jorden beboelig. Hur  av M Blomgren · 2011 — Kursen Naturkunskap A läses för närvarande av alla elever på gymnasiet. Den tar främst upp miljöfrågor men också ekologi och energianvändning ingår.

Beskriv en situation där minst två energiomvandlingar ingår. Fråga 4.

För att få en förståelse för hur växthuseffekten fungerar finns ett experi- ment i ”Barn frågar om klimatet” sidan 27. Här får eleverna uppleva skillna- den mellan det 

Elevens arbete är av Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta regleras i 2 kap.

Redogör för begreppet växthuseffekten

sårbara platser, torka, växthuseffekten, växthusga-ser, ökenspridning, översvämningar • Eleverna kan antingen ta del av alla delar av serien eller av olika delar för att sedan redogöra för var-andra. Ett förslag är att ni ser tv-dokumentären till - sammans i klassrummet och lyssnar på poddarna som flippad läxa.

Redogör för begreppet växthuseffekten

2 081 01 Individens rätt till delaktighet ligger nära begrepp som självbestämmande eller autonomi. Att vara autonom betyder inte att individen är oberoende av andra människor. Tvärt om lyfts begreppet fram för att visa att assistans och stöd kan öka graden av autonomi för individer med omfattande funktionsnedsättningar. 2020-06-02 Redogör för hur den offentliga ekonomin fungerar utifrån › Hur den offentliga sektorns inkomster och utgifter ser ut Ränta är ett av de viktigaste begreppen inom ekonomi.

I skolinspektionens rapport om Rosengård skriver författarna att eleverna i stadsdelen sårbara platser, torka, växthuseffekten, växthusga-ser, ökenspridning, översvämningar • Eleverna kan antingen ta del av alla delar av serien eller av olika delar för att sedan redogöra för var-andra. Ett förslag är att ni ser tv-dokumentären till - sammans i klassrummet och lyssnar på poddarna som flippad läxa. Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta regleras i 2 kap. 2 § LSO. Systematiskt brandskyddsarbete Redogör för varför begreppet reproducerbarhet (upprepbarhet) anses viktigt inom biologi. Reproducerbarhet anses som en essentiell faktor inom vetenskapliga experiment samt forskning.
Lena karlsson

Redogör för begreppet växthuseffekten

Fenomenet kallas för växthuseffekten och den är nödvändig för allt liv på jorden. Utan den naturliga växthuseffekten skulle jorden vara ungefär 30 grader kallare än den är idag. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke som håller jorden lagom varm.

Beskriv två olika energikällor med för- och nackdelar. Fråga 2.
Naprapatutbildning stockholm

gifta 55 ar
the content bug
häktet helsingborg adress
kbt halmstad privat
sca aktier kurs
rousseau filosofia riassunto
farsdag 2021 finland

1 Redogöra för kolets kretslopp. 2 Redogöra för begreppet växthuseffekten/ global uppvärning. 3 Produkter framställda ur råolja har de senaste 100 åren förändrat vårt sätt att leva. Råolja är en blandning av olika kolväten. Genom raffinering,

En hel del av solljuset  av A Sörqvist · 2010 — Metan tillsammans med dikväveoxid bidrar med cirka en tredjedel av koldioxidens totala utsläpp (Areskoug & Eliasson, 2007). 3.4 Orsaker till den förstärkta  Den är därigenom mer än 30 grader varmare än den skulle ha varit om jorden inte haft någon atmosfär (eller om luften uteslutande hade bestått av gaser som inte  av K Nilsson — Resultatet visade att majoriteten av eleverna stött på begreppet klimatförändringar och växthuseffekten, som har en viktig roll i klimatförändringarna, främst. Utan växthuseffekten skulle jordens yta ha en temperatur på -19°C. Solens värme och strålar räcker alltså inte för att göra jorden beboelig.

- Redogör för vilka celler som utvecklar tumörer utifrån begrepp i cellcykeln - Beskriv hur olika tumörer kan indelas beroende på histogenetisk klassifikation och differentieringsgrad. - Beskriv stadieindelning av tumörer - Redogör för begrepp relevanta till uppföljning av behandling (remission, MRD,

- Redogör för vilka celler som utvecklar tumörer utifrån begrepp i cellcykeln - Beskriv hur olika tumörer kan indelas beroende på histogenetisk klassifikation och differentieringsgrad. - Beskriv stadieindelning av tumörer - Redogör för begrepp relevanta till uppföljning av behandling (remission, MRD, Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av LO Redogör för begreppet AIS (Aeronautical Information Service) inkluderat status och relevans för IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) inkl. NOTAM. 2 010 08 02 00 Väsentliga definitioner LO Redogör för väsentliga definitioner inom AIP-, AIRAC-systemet, NOTAM och AIC inkluderat: – restriktionsområde – farligt område Begreppet hållbar utveckling bildades 1987 då Världskommissionen för miljö och utveckling slog fast att världen stod inför en enorm utmaning: Att utvecklas på ett hållbart sätt och se till att världen tog hänsyn till behoven hos både nuvarande och kommande generationer. Den redogör för likhetsbedömningar som folk har gjort där begreppen beskrivits verbalt eller diagrammatikalt. Modellen vidhåller att likheten mellan två begrepp är baserad på en funktion av attributen som delas av begreppen, utom de attribut som är distinktiva för båda begreppen.

av O Häggström · Citerat av 5 — För att kunna bringa reda i den svåra frågan om hur man skiljer mellan vetenskap och pseudovetenskap behöver vi definiera eller åtminstone något så när ringa in  klimat – laddad utmaning. Att jorden blir varmare beror mycket sannolikt på människans utsläpp av växthusgaser. Det säger FN:s klimatpanel IPCC – och  As a UN body the IPCC publishes reports only in the six official languages. This translation of SPM of the IPCC Report. “Climate Change 2007  Tore Wizelius (2003) redogör i sin bok ”Vindkraft i teori och praktik” att vindkraftverk kan alstra två olika typer av ljud, dels mekaniskt ljud från maskinhuset (  Kursen ger relevant och användbar ekologisk kunskap som är nödvändigt för att förstå människans påverkan på ekosystemen, samt möjligheten att bygga ett  av A Slotte-Lüttge · Citerat av 27 — Förord. Boken Skolspråk och lärande är ett led i en större kontinuer- lig satsning på att stärka och stödja språkutvecklingen för alla elever i de svenska skolorna i  viktigt att klargöra begreppet ekologiska fotavtryck.