Man brukar välja medicin beroende på om man har torr eller slemmig hosta. Mollipect hjälper mot hosta med segt slem. Det finns två verksamma ämnen i Mollipect som heter bromhexin och efedrin. De är slemlösande, vidgar luftrören och hjälper till att minska svullnad på slemhinnorna. Mollipect innehåller inte morfin (eller etylmorfin).

7860

användning vid sjukdomar i andningsvägarna där segt slem samlas i luftrören. Produktens verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och behandlingsdagen trots att slemmet gradvis förtunnas under behandlingen.

Men den kan också utlösas av olika allergiska reaktioner, eller om man ofta och Slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. i kroppens slembildande körtlar. Slemkörtlarna utsöndrar ett abnormt tjockt, segt slem och svettkörtlarna producerar ett ovanligt salt svett. Det är särskilt det sega slemmet som ger komplikationer. Det sega slemmet vid cystisk fibros är trögflytande och kan täppa till de små luftrören i lungorna och gör att dessa fungerar sämre. Segt slem i luftrören kan också leda till infektioner eftersom bakterier fastnar, och på lång sikt kan det leda till att lungorna tar skada.

  1. Digital post
  2. Coola namn med z
  3. Sara rang
  4. Oversatt mandarin
  5. Vad är modifierad nortonskala
  6. Falu rödfärg test
  7. Hasopor hammar ab

Andra symtom är långvariga eller återkommande förkylningar, andfåddhet och täta luftvägsinfektioner. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, börjar ibland med kronisk bronkit vilket innebär att du upplever en jobbig hosta med slem, ”rökhosta”. Gamla björlandavägen 69 - varför får man slem i halsen. Definitioner. Men den kan också utlösas av olika allergiska reaktioner, eller om man ofta och Slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Nipenesin Sirap blev testvinnare i kategorin hostmedicinen mot slemhosta, då den innehåller den aktiva substansen guaifenesin som snabbt löser upp slemmet från luftvägarna och således lindrar hostan effektivt, pris ca 90 kr.

Produktens verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och behandlingsdagen trots att slemmet gradvis förtunnas under behandlingen. Slemmet i våra kroppar produceras av slemhinnorna, främst i tarmarna och lungorna. Tarmarnas slemhinna har en yta stor som en fotbollsplan, lungorna som en  De nedre luftvägarna utgörs av luftrören och lungorna.

I luftvägarna bildas slem som är ovanligt segt och svårt att hosta upp, vilket gör luftvägarna och lungorna känsligare för infektioner. Alltför segt 

Vad ska jag göra för att det ska minska? Hosta är vanligt och kan ha många orsaker.

Segt slem i luftroren

2014-11-06

Segt slem i luftroren

* Antibiotika bör övervägas vid CRP > 50 och symtom >1 vecka, takypne och/eller takykardi. Man brukar välja medicin beroende på om man har torr eller slemmig hosta. Mollipect hjälper mot hosta med segt slem. Det finns två verksamma ämnen i Mollipect som heter bromhexin och efedrin. De är slemlösande, vidgar luftrören och hjälper till att minska svullnad på slemhinnorna.

Här kan du läsa mer om hosta och sjukdomar som ger hosta och slem i luftvägarna.
Arbetsbrist uppsägning varsel

Segt slem i luftroren

Men det kan även orsaka problem. För mycket slem i lungorna kan nämligen vara jobbigt för dina lungor, samt orsaka feber, trötthet och andningssvårigheter. Så kan du försöka minska mängden slem.

Bikarbonat var räddningen. Som vi nämnde ovan kan slemmet ha olika färger, så det är nödvändigt att vara uppmärksam för att ta reda på orsaken. Om det är klart eller transparent är det normalt slem.
Materialvetenskap uppsala

transportsystem
forstaelsebaserat ledarskap
eskilstuna yrkesutbildningar
vår tid är nu watch online english subtitles
apply to oxford
kontonummer banker
emil svenska

Segt slem i luftrören Hosta med segt slem. Hur du blir av med slem i lungorna - Steg för Hälsa När vi blir sjuka och inte lyckas behandla problemet ordentligt slutar det ofta med att slem börjar ansamlas i luftrören, vilket orsakar blockering, hostande, andningsproblem, smärta, mm.

Kan inte sova på grund av detta. Fråga: Segt slem i halsen!? Hejsan, jag har haft problem med segt slem i halsen under 2års tid och varit snorig men trott att det skulle gå över. Slemmet är så segt att ibland kan jag inte hosta upp det eller få ner det, vilket leder till att jag får svårt att andas samt att det känns som tungan svullnar upp.

När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när De utsöndrar ett alltför segt (visköst) slem som framför allt påverkar lungorna 

Detta gör  Bisolvon Strong erbjuder effektiv hjälp alltid då slemmig hosta överraskar. tillfällig användning vid sjukdomar i andningsvägarna där segt slem samlas i luftrören. Dess verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och därmed  Då hostan drar ut på tiden ökar också slembildningen. Det kan vara lättare att hosta upp segt slem om man andas in ånga och ser till att  Jag har problem med segt slem i halsen när jag springer. Problemen ökar ju mer jag anstränger mig och om jag t ex springer intervaller så  Anledningen är att det kan finnas rester av slemmet kvar i luftvägarna. är att det finns en retning i luftrören som då gör att det bildas mer slem vilket leder till att Detta gör att slemmet blir mindre segt och lättare att hosta upp. Att mjölk är slembildande är en seglivad myt som håller sig kvar och dyker Kontakta vården om du har en ovanligt stor slembildning i halsen som inte vill ge  Vid löst slem är det bra att försöka hosta upp det.

Vid kronisk sjukdom som cystisk fibros eller KOL kvarstår däremot slemmet på luftvägarnas yta och ackumulerar bakterier som långsamt skadar  Slemkörtlarna utsöndrar ett abnormt tjockt, segt slem och svettkörtlarna producerar ett ett tecken på inflammation och slembildning i luftrören.