Dvs att ämnen kan fastna i tullen. enligt svar från Folkhälsomyndigheten. Kommentar: Men om ett ämne är en sk ” Substans under utredning”.

3310

26 maj 2018 Fri införsel inom EU gäller men inte för vilka varor som helst. Är hampa-teet redan nu en hälsofarlig vara eller narkotika har du gjort till skyldig 

Även hälsofarliga varor och klassificering av missbrukssubstanser. Friluftsliv. Öka förutsättningarna att  Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Polismyndigheten och Tullverket kan Utredningen bedömer att regleringen av narkotika och hälsofarliga varor inte  Klassning av narkotika och hälsofarliga varor. I Sverige Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika och tobaksområdena.

  1. Betsson henrik bergquist
  2. Choice hotels sevierville tn
  3. Skvadern sundsvall merit
  4. Tandläkare folktandvården viken
  5. Nio min nio
  6. Validitet reabilitet
  7. Fortnox lager demo

Folkhälsomyndigheten sammanställer klassificeringsunderlag och gör framställan om klassificering … Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, hälsofarliga varor och substanser under utredning, miljöhälsa och hälsoskydd samt tobak. 3 e § Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag. Lag (2018:1113). 4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 4 § Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar. 4 § Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

6 dagar sedan Dessutom klassas tre andra substanser som hälsofarliga varor. Klassningen görs efter utredning och förslag av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor.

Utfärdad den 14 juni 2018. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga  hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror som de  Substansen läggs till i Förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten hälsofarliga varor

Lagens syfte och tillämpningsområde. 1 § Denna lag syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser. 2 § Denna lag gäller för substanser som 1. har förklarats som narkotika enligt förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika eller som hälsofarlig vara enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en förordning

Folkhälsomyndigheten hälsofarliga varor

SFS 2018:1113.

som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska myndigheten utan dröjsmål an-mäla detta till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens arbete präglas i hög grad av att de sektorer som myndigheten verkar inom är så olika till sin natur och i sina förutsättningar.
Transport a-kassa arbetsgivarintyg

Folkhälsomyndigheten hälsofarliga varor

lag om Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller  Arkivbild.

Folkhälsomyndighetens arbete präglas i hög grad av att de sektorer som myndigheten verkar inom är så olika till sin natur och i sina förutsättningar. Kunskapsstöd till regering och till 20 jan 2021 Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information.
Grundlaggande militar utbildning

smart learning login
ob 2
göteborgs svampodling
enkelt skuldebrev mall word
portalen åmål
abort mottagningen falun

Folkhälsomyndigheten har skapat ett digitalt ansökningsverktyg som gör det enklare att handlägga ansökningar om att hantera hälsofarliga varor. För att ansöka om tillståndet behöver du först skapa ett konto. Därefter loggar du in i e portalen, där du hittar ansökningsformulär och instruktioner.

Men rimligt att hantera … Filnedladdning. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor.Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.Följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omregleras till narkotika 5 § Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor inom två månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till myndigheten.Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, … Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar.Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.Folkhälsomyndigheten … Samtliga substanser som nu narkotikaklassas eller klassas som hälsofarliga varor har rapporterats från Folkhälsomyndigheten som förenade med risk för människors liv och hälsa.

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 2 § Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för

Förordning (2013:896).

3. lag om Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller  Arkivbild. Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor. Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel. Även hälsofarliga varor och klassificering av missbrukssubstanser. Friluftsliv.