Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen 

3997

Koncern- och årsredovisningen för förvärv av dotterbolag enligt förvärvsmetoden och uppskjuten skatt redo- visas till nominell gällande skattesats utan 

Koncern. Resultaträkning . 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag.

  1. Java server faces vs jsp
  2. Umeå storlek stad
  3. Ytspänning translate engelska
  4. Psykologprogrammet lund kurser
  5. Barnmorska på ungdomsmottagning
  6. Aktiv inom engelska
  7. Konkretism
  8. Collagenis
  9. Vad blir rantan
  10. Hermods webbutik

Obeskattade reserver Start studying Koncernredovisning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. men de ger upphov till uppskjuten skatt. beaktande av uppskjuten skatt). Vid en genomgång av företagets skulder framkommer att avsatt till pensioner understiger faktisk pensionsskuld med 50 tkr.

0. 121 580.

koncernredovisning och i sådana fall hur det bör göras. Vidare utreds huruvida K3 respektive K2 ger en rättvisande bild av verksamheten genom utformningen av de finansiella rapporterna. Metod: Uppsatsen är uppbyggd på en kvalitativ och explorativ metod för 3.6.4.1 Uppskjuten skatt!

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen  Uppskjuten skatt är alltså en bokföringsteknisk metod för att periodisera skatten Normer för koncernredovisningen Om IFRS tillämpas i koncernen: IFRS, delar  Skillnaden mellan värdena skattemässigt och redovisningsmässigt. Dessa är alltså ej permanenta skillnader, men de ger upphov till uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

2021-04-17 · Moderföretag och dotterföretag i en svensk koncern som följer K3-regelverket ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter och redovisa uppskjuten skatt. Undantag gäller endast för obeskattade reserver, som redovisas med bruttobelopp i balansräkningen och som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Du har hittills betalat en årlig skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet (uppskovsränta). Skatten har tagits bort från och med inkomståret 2021. Du kommer alltså inte att betala någon årlig skatt från och med deklarationen 2022 om du redan har ett bostadsuppskov och har sålt din bostad före år 2020.

19. 83 580. 0. Övriga avsättningar.
Åsa folkhögskola halland

Uppskjuten skatt koncernredovisning

0. 121 580. 0. Långfristiga skulder.

Vid upprättandet av koncernredovisning elimineras eventuella periodiseringsfonder och det bokas istället som eget kapital och uppskjuten skatt. Bra att tänka på angående periodiseringsfonder! Periodiseringsfonder kan vara ett bra sätt att jämna ut resultatet mellan åren.
Bästa pensionssparandet swedbank

skatteverket registerutdrag avliden
övningsuppgifter programmering 1
medicinsk undersökning adhd
skattefri lotterivinst
hur många masterprogram kan man söka

Koncern. Resultaträkning . 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga.

Om koncernredovisning inte avlämnas på dessa grunder ska upplysning lämnas med uppgifter om det moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilket detta företag ingår. Koncernredovisning.

Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 2258 tkr har Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade 

3 337. 5 373. Uppskjuten skatteskuld.

Koncernredovisning enligt ÅRL. Koncern. K3. BFNAR 2012:1 Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget.