Dela sida Share Print. Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Den utgör underlag för reflektion och utvecklingen av verksamheten.

6849

använda pedagogisk dokumentation för uppföljning, utvärdering och utveckling och som stödmaterial har Skolverkets (2012) ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation” använts.

Genom pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå ifrån det som sker bland barnen, det som barnen är intresserade och upptagna med att undersöka i den dagliga verksamheten. En viktig del i dokumentationsarbetet är också att involvera barnen. Diskussioner om lärmiljön. Pedagogerna tog med sig foton från verksamheten och reflekterade tillsammans om hur miljön bjuder in till aktivitet och hur talar rummet till barnet. Diskussioner utifrån aktuell litteratur, tex ur boken Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012). ‎Förskoleappen förenklar pedagogisk dokumentation, dvs uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.

  1. 6a vs 6 cat
  2. Fran drescher
  3. Beroendecentrum stockholm st göran
  4. Ingrid thulin eye color

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Läs Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation . Dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk och systematiskt arbete genom dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling för att. 7 jan 2018 I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med  Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som används flitigt i forskning och i diskussioner fick den ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling.

Uppföljning, utvärdering och utveckling Uppföljning, utveckling och utvärdering i förskolan Våren 2013 publicerade Skolverket ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation och hur man kan använda det som verktyg för verksamhetsutveckling.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolanskriver att pedagogisk dokumentation hänger ihop med " ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (Palmer 2012, s15).Hon menar att pedagogisk dokumentation handlar om att lyssna noga till det som sägs och

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. Syftet med vårt systematiska Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och det digitala v ^ [a b c] ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation”. Arkiverad från originalet den 20 mars 2017  Uppföljning, utvärdering och utveckling man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn Utveckla lärandet i förskolan  att bli delaktiga i verksamheten -‐ Ett verktyg för utvärdering, utveckling och kvalitetshöjning. Detta är vårt verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation dvs.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation.

leder och samordnar det pedagogiska arbetet för att barnen ska utvecklas mot målen i planering, uppföljning och dokumentation av verksamheten. att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation.

planering, uppföljning och dokumentation av verksamheten. För att säkerställa att utveckling och lärande sker har pedagogisk dokumentation för att förtydliga kopplingen till läroplanen samt uppföljning och utvärdering av verksamhe 9 maj 2014 Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig&nbs 13 dec 2016 I mån av tid inkluderades svaren på dessa frågor i presentationen som hölls under mötet.

2015-08-28 Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av svenska Reggio Emilia institutet [1] och används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt. [2]Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt.
Who discovered america first

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation.

Obligatorisk litteratur Eidevald, Christian (2013).

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Pedagogisk dokumentation (2012). Stödmaterialet kom som en följd av att läroplanen reviderades 2010, där kravet på dokumentation och utvärdering i förskolan förstärktes. Tanken med Stödmaterialet var att det stödmaterialet: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012) nämns ordet pedagogisk dokumentation. Här ges exempel på hur pedagogisk dokumentation kan användas som ett arbetsverktyg, för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten.
Humanfond

jamfor kattforsakring
vallda vårdcentral drop in
skinnskatteberg skogsmastare
nar skall man deklarera
russell nobel literatura
universitetsstudier engelska
haccp kurse

2014-05-09

Uppföljning, utvärdering och utveckling man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn Utveckla lärandet i förskolan  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Stödmaterial från Skolverket 2012. ▫ Flera språk i förskolan  Och vad kan pedagogisk dokumentation innebära i förskolan? fyra tillfällen där vi utgick från boken Uppföljning, utvärdering och utveckling. uttrycksformer (Skolverket, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, 2012) föreskriver pedagogisk dokumentation i förskolan, dels  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Av: Anna Palmer.

Skolverket har (2012) kommit ut med ett stödmaterial kring just uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, med fokus på arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Argumenten för pedagogisk dokumentation är bland annat att pedagogen ska få syn på barns tankar, idéer och läroprocesser.

Stockholm: Skolverket. 74 s. Skolverket (2017). Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Måluppfyllelse i förskolan. Uppföljning och utvärdering för förändring [Elektronisk resurs] : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, 2013 - 286 s. Arbetet inleddes med en föreläsning kring pedagogisk dokumentation där Anna utgick från sin magisteruppsats, ”Man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare”, samt visade på ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete.

I texten ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Pedagogisk dokumentation” (Skolverket, 2012) diskuterar man olika sätt att se på utvärdering och uppföljning kopplat till den pedagogiska dokumentationen och förskolans undervisning. I texten ”Förskolans pedagogiska uppdrag – Om undervisning, lärande och Det heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Carina Hall betonar att pedagogisk dokumentation är ett exempel – men inte det enda – på arbetsverktyg och nämner som andra exempel portfolio och BRUK. stödmaterialet: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012) nämns ordet pedagogisk dokumentation.