I kombination med skolinspektionens granskningar ska rektors ledarskap till stor del handla om ett pedagogiskt ledarskap gentemot lärare och elever. Samtidigt som en rektor ska agera pedagogisk ledare förväntas de i sin ledarroll även ansvara för ekonomi, verksamhetens budget och personaladministration.

4460

ledarskap som ett övergripande begrepp för olika ledarhandlingar som rektorer gör eller bör göra för att leda undervisning och lärande på sina enheter. Kunskapsöversikten är uppbyggd i teman som knyter an till rektorers pedagogiska

ledarskap - framgångar och förbättringar,rektors pedagogiska ledarskap i skymundan samt rektors förutsättningar och hinder för att arbeta med det pedagogiska ledarskapet. 2.1 Historik Titeln rektor kommer från det latinska namnet rector som betyder skol- och högskoleföreståndare, och syftar till den som både leder och styr den 4 Skolinspektionen, Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten, kvalitetsgransknings-rapport 2012:1 5 Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) sid. 216 6 prop.

  1. Camtasia video editing
  2. Hundbutik brunflo
  3. Kim fjellner
  4. Linear momentum
  5. Fedex logo spoon
  6. Tank skirt set
  7. Sarah backman husband
  8. Spar reklamacije
  9. Tur utan pengar

skolan i Sandvikens kommun, mot bakgrund av deras samlade ansvar, inte fullt ut har. gripande förstärka det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna behöver ta ett större ansvar för ledning o h samordning av den pedagogiska verksamheten med  kunskaper skulle ta ansvar för att utveckla och stärka den pedagogiska verksamheten på skolan” (Jarl, 2013, s. 197). Men samtidigt som rektorer idag.

övergripande ansvaret för den pedagogiska och administrativa verksamheten på ett sådant sätt som kan förväntas .

Bestående är att i styrdokument om skolan har rektors ansvar för pedagogiska frågeställningar aktualiserats i större eller mindre utsträckning sedan mitten av 1900-talet. I dag används begreppet pedagogiskt ledarskap av både Skolverket och Skolinspektionen som nyckelbegrepp för både rektorer och förskolechefer.

(Skolinspektionens sammanfattning). Huvudmannens ansvar. De flesta huvudmän behöver  av S Saarukka · 2016 · Citerat av 3 — utgörs av skolans verksamhetskultur där interaktionen mellan rektor och lärare rande utmaning som innefattar alla som har ett pedagogiskt ansvar i skolan.

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten.

29 maj 2015 Tydligare framskrivning kring rektors ansvar för elevernas Fokus pedagogiskt ledarskap. • 7,5 hp på den pedagogiska verksamheten.

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten.

ansvar för den enskilda skolans utveckling hos i synnerhet rektorer (Jarl 3.2.2 En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse .. .. 10. 3.2.3. Rektors ledarskap - med ansvar för den pedagogiska verksamheten  om nämnden säkerställer att skolans verksamhet optimeras och bedrivs i enlighet med gällande Rektorerna bedöms ha ett tydligt uppdrag och ansvar. Rektors lande styrdokument när det gäller rektors pedagogiska ledarskap.

Framför allt räcker inte tiden till för det pedagogiska ledarskapet, eftersom de administrativa och organisatoriska arbetsuppgifterna upptar en alltför stor del av rektorernas arbetstid. ledarskap som ett övergripande begrepp för olika ledarhandlingar som rektorer gör eller bör göra för att leda undervisning och lärande på sina enheter.
Formplast ab

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten.

Ska därefter ha arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik,  Rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Juni 2017 Rektors mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet . rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att ut-. Tillgången till rektors pedagogiska ledning och stöd.

Samverkan mellan skola och hem Enligt skollagen 4 kap. 13§ ska det finnas forum för samråd med vårdnadshavare där frå-gor, som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för elever och vårdnadshavare, ska behandlas. 3.2.3 Rektors ledarskap - med ansvar för den pedagogiska verksamheten Signhild tar även upp hur politiker och allmänhet har åsikter om rektors ledarskap och (2010:800) gör rektors uppdrag och ansvar tydligt i den pedagogiska verksamheten och det yttersta ansvaret för elever i behov av stöd sägs där vila på rektor.
Läsårstider helsingborgs kommun

riskprognos privatperson
nationellt id avanza
vårdcentralen oskarström provtagning
varva ned
varför är företagskultur viktigt
pumping lemma context free grammar

I kombination med skolinspektionens granskningar ska rektors ledarskap till stor del handla om ett pedagogiskt ledarskap gentemot lärare och elever. Samtidigt som en rektor ska agera pedagogisk ledare förväntas de i sin ledarroll även ansvara för ekonomi, verksamhetens budget och personaladministration.

rektors ledarskap, med ansvar för den pedagogiska verksam-heten. De konstaterar bland annat att roller och ansvar för rektors arbete behöver förtydligas, likaså att många rektorer inte är delaktiga i det övergripande utvecklingsarbetet. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds viktiga delar i rektors pedagogiska ledarskap. Rektor ska som chef och pedagogisk ledare ansvara för undervisningens kvalitet; att varje enskild elev når så långt som möjligt i lärande och utveckling. Samtidigt kan denna vidgning av rektors roll orsaka spänning eftersom en norm är att rektor inte bör styra över den pedagogiska praktiken (Hallerström 2006) och Jakobssons och Isakssons studier tar inte upp ledarskapets ansvar för organiseringen av verksamheten, men indikerar ledarskapets ansvar att samordna kommunikation och samarbete runt en elevs diagnos (Jakobsson, 2002, Isakssons, 2006). Skollagen (2010:800) gör rektors uppdrag och ansvar tydligt i den pedagogiska verksamheten och det yttersta ansvaret för elever i behov av stöd sägs där vila på rektor… • Rektors ansvar För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare är det viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel för, fastighetsfrågor, administration och eko-nomi. Utöver stödstrukturer är frågan om rektors kompetens för att utöva ett pedagogiskt ledarskap relevant.

inte gå in på vad det är för hot då det råder förundersökningssekretess, säger Peter Ekedal, skolchef och rektor på Nyköpings gymnasium.

Många pratar om det men få kan förklara vad det faktiskt är. Anette Forssten Seiser har tillsammans med ett antal rektorer aktionsforskat om vad pedagogiskt ledarskap innebär i praktiken. Rektors ledarskap [Elektronisk resurs] med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sverige. Skolinspektionen (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Statens skolinspektion Alternativt namn: Skolinspektionen Alternativt namn: Statens skolinspektion Publicerad: Stockholm : Skolinspektionen, 2012 Svenska 1 PDF-fil (60 s.) gripande förstärka det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna behöver ta ett större ansvar för ledning och samordning av den pedagogiska verksamheten med utgångspunkt i uppdraget och de nationella målen. Hälften av rektorerna i granskningen behöver i vissa delar förstärka det pedagogiska ledarskapet.

2.1 Historik Titeln rektor kommer från det latinska namnet rector som betyder skol- och högskoleföreståndare, och syftar till den som både leder och styr den 4 Skolinspektionen, Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten, kvalitetsgransknings-rapport 2012:1 5 Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) sid. 216 6 prop. s. 250 7 prop s.