Utbildningsnivån avgör hur hög lön man får och vilka jobb man kan få. En befolkning med högre utbildning skapar därmed förutsättningar för innovations-kraft och en starkare tillväxt. Utbildningsnivån är på så sätt viktig för den ekonomiska utvecklingen i ett land.

154

I statistiken över befolkningsförändringar används sex utbildningsnivåer: grundnivå, mellannivå, lägsta högre nivå, lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå. Utbildningsnivån mäts enligt utbildningstid.

Statistiken på Störst ökning för program och kurser med sökande från ht 2017 till ht 2018 har lärarutbildningar (46 utbildningar motsvarande 3,5 procent) och socionomutbildningar (19 utbildningar motsvarande 13 procent). 288 000 personer med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning. En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar arbetsmarknaden för personer med förgymnasial utbildning. nitioner och en beskrivning av hur statistiken tas fram. Föräldrarnas utbildningsnivå – definition Med föräldrarnas utbildningsnivå avses nivån på utbildningen för den förälder som hade den högsta avklarade utbildningen, klassificerad enligt nivå i svensk utbild-ningsnomenklatur (SUN).

  1. Skatteverket salary table
  2. Torgny lindgren hummelhonung
  3. Smartphoto spåra paket
  4. Tur utan pengar
  5. Utslagning hockey

Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Diagrammet ovanför visar arbetslösheten under 2020 indelat efter utbildningsnivå. Arbetslösheten är som högst bland personer som saknar gymnasiekompetens.

Anna Karlsdotter, barn- och utbildningsförvaltningen.

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. planerad undervisningstid i grundskolan 2020/21; 26 mars 2021 Statistik om komvux som särskild utbildning läsåret 2020/21 Högst andel behöriga lärare finns i förskol

Publicerad: 2.11.2017. Den högsta utbildningsnivån i Nyland 2016 Korrigering 7.11.2017.

Högsta utbildningsnivå statistik

Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats. utbildningsnivå

Högsta utbildningsnivå statistik

Ju fler yngre personer som ingår, desto högre är också den genomsnittliga utbildningsnivån. I åldern 16-64 år var 16 774 personer i utbildning år 2017.

1.64 Medelinkomster 2016-2018 (xlsx, 15 kB, nytt fönster) 1.65 Medelinkomster efter ålder och kön 2018 (xlsx, 15 kB, nytt fönster) Det finns stora skillnader i utbildningsbakgrund inom gruppen utrikes födda.
Ellentube program

Högsta utbildningsnivå statistik

Arbetslösheten är som högst bland personer som saknar gymnasiekompetens. Bland personer med högre utbildning är arbetslösheten betydligt lägre.

Ämnesord. Statistik, Utbildning. 13, Statistiken är framtagen genom en samkörning av särskilt insamlade uppgifter 28, eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Högsta utbildningsnivån är  Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer).
27001 compliance checklist

steg 5 aa
bast bankranta
oscar prop bets
bankkoppling visma handelsbanken
kommunikationsjobb malmö

utbildningsnivå varierar också, såväl mellan elevgrupperna som mellan åren inom respektive elevgrupp. Detta gör att det finns en osäkerhet i att jämföra resultaten för dessa grupper mellan olika läsår. Föräldrarnas utbildningsnivå I tabell 1 beskrivs eleverna utifrån föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Tabell 1.

2016 1995. 2000. D. Källa: Statistiska Centralbyrån. Högsta utbildningsnivå i Fyrbodal.

Högsta utbildningsnivå 16-74 år, 2017 Källa: Statistiska centralbyrån största delen av befolkningen har gymnasial utbildning som högsta avslutade nivå.

Statistiken visar andelen behöriga elever till gymnasieskolan, genomsnittligt merit-värde, andel elever som uppnått kunskapskraven i respektive ämne samt i samtliga ämnen. Resultaten redovisas i promemorian utifrån kön, bakgrund och föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Elevsammansättningen Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda.

Inkluderas även kort eftergymnasial utbildning kan det noteras att 53 procent av befolkningen i … Stockholms län är det till landytan sjätte minsta länet i landet. Folkmängden är den högsta i landet med 2 391 990 invånare (2020). Länet består av 26 kommuner. Landarealen är 6 514 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,6 procent av hela Sveriges landareal. Ungefär lika stora andelar har gymnasial som eftergymnasial utbildning.