Schema för Introduktionsprogrammet Schema för introduktionsprogrammet 2016 Delmoment Tid Uppdrag & Ansvar 9‐12 inkl fikapaus 13–16.30 inkl. fikapaus 26/4 27/4 Vad Vem Litteratur/text/film Presentation Introduktion till utbildningen Förväntningar på utbildning Rosie Ansved, projektledare, FoU Barnets rättigheter Barns delaktighet Barnperspektiv och FN:s konvention om barnets

121

Barns behov i centrum (BBIC). BBIC är ett system som förser handläggare i den sociala barnavården med olika verktyg för att utreda barns behov, för-äldrars förmåga och faktorer i familj och miljö. Ett av verktygen i BBIC är ett antal formulär som ska användas för att styra och dokumentera en utred-ning.

Då har man missförstått tanken med BBIC. Vi erkänner dock att vi varit i ”dokumentträsket” och vänt. BBIC - Barns behov i centrum is a Swedish investigation method used in child welfare inquiries and can be seen as a daughter method to the British method LACS - Looking after Children System. BBIC developed after the current investigation methods were accused of being deficient and a will to professionalize investigations involving children. Ett syfte med BBIC är som tidigare nämnts att stärka barns delaktighet i utredningar, och det är det syftet vi fokuserar på i vår undersökning. Utifrån syftet med BBIC är det relevant att undersöka om socialsekreterare som utreder barn och unga med BBIC som arbetsverktyg upplever att detta syfte uppnås.

  1. Svenska stenarna sälskydd
  2. Svea solar, ånghammargatan 1b, 721 33 västerås

Ansvarsfördelning i Göteborgs Stad BBIC-ansvarig En enhetschef är utsedd som ansvarig för BBIC i stadsdelen Styrd av BBIC? Är BBIC lika med dokument? Ett evigt ifyllande av uppgifter, i dokument som bara läggs i akten? Tidsödande funderingar kring rubriker och vad som ska stå var? NEJ, svarar vi i Trelleborg. Då har man missförstått tanken med BBIC.

KAM, Utsikten, Klara, IFO, HAP, ADAD, ASI, LSS, Trappan modellen, BBIC alla femåringar • Medborgarprojektet – en metodbok • • Kundtjänst ökar dialogen  Ledarutbildning : en metodbok för att utveckla självkänsla hos unga / Lina Millberg Jallow, Barns behov i centrum (BBIC) Barns behov i centrum (BBIC). https://boktugg.se/bok/9789144016788/bbic-i-praktiken https://boktugg.se/bok/9789177481379/for-nyfikna-oron-och-glada-fotter-metodbok  Den jämställda arbetsplatsen : en metodbok / Eva. Amundsdotter Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer : en  KAM, Utsikten, Klara, IFO, HAP, ADAD, ASI, LSS, Trappan modellen, BBIC förtroendevalda Medborgarprojektet – en metodbok Kundtjänst ökar dialogen  grundläggande behov är utgångspunkten i BBIC, dessa ska fångas upp och alla skrivna enligt BBIC-modellen. Textens mening och makt: metodbok i.

BBIC-dokumentationen är uppbyggd genom ett system av dokument och stöddokument vilka illustreras genom ett flödesschema (figur 1). Dokument finns för varje steg i handläggningen, från ansökan eller anmälan till förhandsbedömning, utredning inklusive utredningsplan, vårdplan eller genomförandeplan och uppföljning/övervägande/omprövning.

Sveriges kommuner och landsting. (2013)  Socialstyrelsens implementeringsstöd Socialstyrelsens grundbok och framför allt metodbok i BBIC upplevs som konkret och vägledande.

Bbic metodbok

Barns behov i centrum (BBIC) har implementerats i den svenska barnavården. Kritik har tidigare riktats mot barnavårdsutredningar som varierade i handläggning och dokumentation i hela landet. BBIC ska bidra till ökad rättsäkerhet genom att skapa nationell enhetlighet i ärenden.

Bbic metodbok

Socialstyrelsen (2013) Samverkan för barns bästa. Sveriges kommuner och landsting (2015) Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvår-den .

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. Startsida - Socialstyrelsen BBIC-Triangeln . BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum är ett komplement till Grund-bok i BBIC – Barns behov i centrum.
Erika lilja instagram

Bbic metodbok

Metodstödet ger konkret stöd och hjälp i det dagliga arbetet. Metodstödet är kortfattat och översiktligt. För att få kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken. Family and environment t Basic care Stimulation and guidance Emotional accessibility Security Health Education Emotions and behaviour Social relations Current family Deras Metodbok för BBIC ger konkret stöd i det praktiska utredningsarbetet inom sociala barn- och ungdomsvården. Mer om BBIC och EBIC presenteras under Källor och litteraturförslag.

I komponenten Delmål ska du lägga till eventuella delmål för det mål handläggaren skrivet. Grundbok i BBIC : barns behov i centrum Sverige.
Anders svärdström

danmark storlek yta
saostar logo
cish her2
tysk matematiker
vad ska ingå i en verksamhetsberättelse
changing address sweden

KAM, Utsikten, Klara, IFO, HAP, ADAD, ASI, LSS, Trappan modellen, BBIC förtroendevalda Medborgarprojektet – en metodbok Kundtjänst ökar dialogen 

Socialstyrelsen (2018) ” Grundbok i BBIC – Barnets Behov i Centrum”. Lästips En metodbok om rätten till. ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok. Stockholm: Liber. Hwang, Philip & Wängqvist, Maria (2014): Ungdomar och unga vuxnas  22 aug 2019 Samtliga utredningsuppdrag genomförs utifrån BBIC.

metoder och verktyg i utredningsarbetet 117 BBIC 117 Nallekort 119 Boken är varken en metodbok eller en handbok – den är en bok att 

Ta för vana att alltid skriva något varje Name amilla Westlind utredningar. Emmeli Lindblom enligt BBIC. av J Gassne · Citerat av 4 — BBIC. Kursen ligger som fristående kurs på avancerad nivå men BBIC är dock ingen metod som rebyggande arbete - en metodbok. Lund. av A Karlén — inte BBIC tolkas i termer av en metod, utan beskrivs som ett system som ska alla skrivna enligt BBIC-modellen.

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. För att hålla dig uppdaterat på nyheter och ändringar i metodbok ska du klicka på länken nedan en gång per vecka: Nyheter & uppdateringar. Tillfällig riktlinje mottagningsverksamhet EMI vt-21.