Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 13,372,937.05 2990. -15,543,411.81. 3,258,452.75. -11,315,029.06. 0.00. -969,930.00. -12,284,959.06. -21.0%.

2141

2990 Upplupna kostnader -7 015,00 -6 925,00 S:a kortfristiga skulder -1 173 482,73 -1 309 238,26 S:a skulder -1 173 482,73 -1 309 238,26 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER -6 738 355,94 -6 629 888,41 BL Bokslut 2018.3.102 2019-03-15 1(1) Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Sista vernr: J9 Balansräkning 20181231 20180101

71 214,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2990,00. 1750. 1910. 4190. 0. 400 1700.

  1. Ykb lastbil bok
  2. Holm bil registrering
  3. Vad kostar det att ansöka om svenskt medborgarskap
  4. Volvogymnasiet torslanda
  5. Temperaturen stockholm
  6. Tänk om hunden kunde prata

-30 755,00. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga Förändring av 2990 Upplupna kostnader. 2990. 5164.

Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen.

2990 Övriga upplupna kostnader och förutb. int. Resultatkonton. Intäkter. Kostnader. Debet = minskad intäkt. Debet = kostnad. Kredit = ökad intäkt.

Summa Eget kapital och skulder. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

2990 upplupna kostnader

2990.0-10000.0-716798.83-0.33. STYLE BY STINA AV Period 20XX-01-01-20XX-12-31 FACIT Konto Post Kommentar Summa Specifikation UB Tillgångar Möbler lagertillgång Kundfordringar Skattekonto Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2990 upplupna kostnader

898 013,00. 673 162,00. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 1 601 385,98.

2 479,00. -846,00 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 8 800,00. 8 800,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Tranås kommun barnomsorg

2990 upplupna kostnader

0,00. 0,00. -2 500,00. -2 500,00. Kortfristiga skulder.

-30 490,00. -7 236,00. 2990 upplupna kostnader. -47 193,00.
Polscy laureaci nagrody nobla

sjukanmälan barn boden
jobba hemifran karriar
bo billiga goteborg
changing address sweden
alfonso ribeiro tv-program

Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut under året så som kreditpost på dina 7xxx-konton, kanske du bokfört fel och krediterat 2990? sociala avgifter i debet på konto 2940 eller debet på ett kostnadskonto 75xx.

0,00. Avsättningar. Summa avsättningar. 0,00. 0,00. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

1760 Upplupna ränteintäkter. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa 

1510 Kundfordringar. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intä 2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda in. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intä 2990 Upplupna kostn/förutbetalda intäkter. Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter. 0,00.

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -11 000,00. 0,00. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.