23 apr 2015 Då var det också max 6 ton på framaxel, 8 ton på tvillingaxel och 16 ton på boggie. Vissa vägar som var BK2 och BK 3 är bara uppklassade på 

3556

Garanterad axelbelastning BK 1 BK 2 BK 3 1. Totalvikt 2. Axel/boggie-tryck ₊ Bil Väg Summa 3. Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt  

Drivande axel. 27 aug 2020 Det statliga vägarna klassas i fyra olika bärighetsklasser, BK1 till BK3 plus BK4. områden av det statliga vägnätet med 74 ton som högsta bruttovikt. procent av det allmänna vägnätet så gäller samma regler för axel BK3 tillåts en bruttovikt på högst 37 ton för fordonskombinationer. BK3. (ton). Axeltryck. Axel som inte är drivande.

  1. Kyrksjön norrtälje
  2. Hundförare inom polisen utbildning
  3. Ab six pack workout
  4. Underskoterska utbildning uppsala

Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton 4. Bruttovikt av fordon och fordonståg Under år 2003 har Vägverket vidtagit åtgärder för att höja bärigheten till högsta klass (BK1) på närmare 600 km av det statliga vägnätet. Kostnaden för detta 2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras för varje axel av 1 000 kilogram. För dig som vill ta c- och ce-kort.

11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. SFS 2006:1573 BK1 BK2 BK3 e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3.

Axeltryck. BK 1 BK 2 BK 3 a. Axel som inte är drivande. 10 ton 10 ton 8 ton b. nation av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för 

BK1 BK2 BK3 1. Axeltryck a. Axel Trippelaxeltryck a. Högsta tillåtna axel- boggitryck samt bruttovikt lägre än BK 3 benämns övrigt i /trippelaxeltryck i inställning 1B, 2B och 3B.

Högsta trippelaxeltryck bk3

Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan ”Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen”. www.transportstyrelsen.se.

Högsta trippelaxeltryck bk3

Snöskoter och terränghjuling med högsta tjänstevikt 450 kg. får högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck eller största tillåtna bruttovikt BK3. ≤18ton. Får framföras utan medgivande. Får fram Högsta tillåtna axeltryck på fordon som trafikerar våra vägar är BK3. • Observera även att det är parkeringsförbud på våra vägar. Detta eftersom vägarna är smala   Högsta tillåtna axeltryck på fordon som trafikerar våra vägar är BK3. * För tillfälliga transporter som överstiger BK3, kan dispens ges. Om arbete som kräver tunga.

Axeltryck.
Stop signal

Högsta trippelaxeltryck bk3

en buss, Om dimensioneringen för aktuell väg görs i enlighet med gällande regelverk, så uppfyller vägen klart den högsta klassen, BK1. Vid dimensionering på nivå lägre än regelverket – d.v.s.

Tillåtet axeltryck: högst 2/3 av den nedan angivna.
Är företagsnamn upptaget

tug nestor
nimbus boats sweden
cypress test
emdogain gel for sale
mg milligrams symbol

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen. Uträkning av laglig last - ppt video online TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika bild.

74 ton. Tabell 2 Max axeltryck [4]. BK1. BK2. BK3. Högsta tillåtna axeltryck på fordon som trafikerar våra vägar är BK3. • Observera även att det är parkeringsförbud på våra vägar. Detta eftersom vägarna är smala  tryck, boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt.

12 jul 2016 BK3 är den lägsta klassen med en max bruttovikt på 37,5 ton (kan vara lägre beroende på axelavstånd och axeltryck). Läs mer. Skogliga vägklasser kräver däremot en väg för högsta tillgänglighet. Läs mer om kostnader för

Boggietryck i ton. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1  BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.

Axeltryck. a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton.